Danh mục lưu trữ: Đông Y

Sách Đông Y Tác Giả – Dịch Giả Gs Huỳnh Minh Đức

Cẩm Nang Châm Cứu Thực Hành: Y Học Nhập Môn – Thái Ất Thần Châm Cứu
Dịch giả: Gs. Huỳnh Minh Đức
Thành Hội Y Học Dân Tộc Cổ Truyền Tp. Biên Hòa
Câu Lạc Bộ Y Học Dân Tộc Tuệ Tĩnh, 1987
308 Trang
Giá: 300.000 vnđ
XEM CHI TIẾT

Dịch Lý Y Lý
Dịch giả: Huỳnh Minh Đức
Thành Hội Y Học Dân Tộc Cổ Truyền Tp. Biên Hòa
Câu Lạc Bộ Y Học Dân Tộc Tuệ Tĩnh, 1989
Giá: 300.000 vnđ
XEM CHI TIẾT
Hán Văn Dành Cho Y Học Đông Phương
Dịch giả: Huỳnh Minh Đức
Thành Hội Y Học Dân Tộc Cổ Truyền Tp. Biên Hòa
Câu Lạc Bộ Y Học Dân Tộc Tuệ Tĩnh, 1989
308 Trang
Giá: 300.000 vnđ
XEM CHI TIẾT
Hoàng Đế Nội Kinh Linh Khu (Trọn Bộ 3 Tập)
Dịch giả: GS. Huỳnh Minh Đức
NXB Đồng Nai – Hội Y Học Cổ Truyền Đồng Nai 1989
1066 trang
Giá: 800.000 vnđ
XEM CHI TIẾT
LINH QUY BÁT PHÁP
Tác giả: Gs Huỳnh Minh Đức 
NXB Biên Hòa 1986
298 trang
Giá: 300.000 vnđ
XEM CHI TIẾT
Nội Kinh Nan Kinh
Dịch giả: Huỳnh Minh Đức
Thành Hội Y Học Dân Tộc Cổ Truyền Tp. Biên Hòa
Câu Lạc Bộ Y Học Dân Tộc Tuệ Tĩnh, 1989
278 trang
Giá: 300.000 vnđ
XEM CHI TIẾT
Thương Hàn Luận
Tác giả: Gs Huỳnh Minh Đức 
NXB Đồng Nai 1986
671 trang
Giá: 400.000 vnđ
XEM CHI TIẾT
Châm Cứu Thực Hành-Tý Ngọ Lưu Chú 
Tác giả: GS. Huỳnh Minh Đức
Thành Hội Y Học Dân Tộc Cổ Truyền Tp. Biên Hòa
Câu Lạc Bộ Y Học Dân Tộc Tuệ Tĩnh, 1989
148 Trang
Giá: 300.000 vnđ
XEM CHI TIẾT


MUA SÁCH GIẤY


Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com