Đặt sách giấy

Để chúng tôi hỗ trợ quý độc giả được tốt nhất xin gửi yêu cầu mua sách về email NOLUCKHONGNGUNG@GMAIL.COM với nội dung như sau:

1) Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại
2) Tên cuốn sách, tên tác giả, số lượng đặt
Xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị!
%d bloggers like this: